Analyse M50-coalitieakkoorden

Platform31 maakte in opdracht van de M50 een analyse van de coalitieakkoorden in M50-gemeenten. Lees meer

Functiemenging op bedrijventerreinen

Het mengen van wonen en werken bij gebiedstransformatie

Platform31 brengt de knelpunten bij het mengen van wonen en werken bij gebiedstransformatie in kaart en zet daar oplossingsrichtingen tegenover. Lees meer

Gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken

Verkenning kennisbehoeften en mogelijkheden

De gezonde en groene leefomgeving is belangrijk voor voor regio, stad, dorp, wijk en buurt, en een speerpunt in het fysieke en sociaal domein. Onderzoek naar kennisbehoefte en beschikbare kennis en ervaringen in kwetsbare wijken. Lees meer

Een circulaire energietransitie

Het waarom en hoe voor gemeenten

De energie- en de circulaire transitie kunnen elkaar versterken. Dat is hard nodig, want gemeenten moeten haast maken met beide opgaven. Met een brainstorm-canvas, achtergronden en voorbeelden helpen Platform31 en VNG gemeenten op weg. Lees meer

Kansenongelijkheid in grensregio's

Een verkenning

Grensregio’s kennen bepaalde kansen en uitdagingen, met ruimte om te wonen en te werken langs en over de grens. De specifieke uitdagingen hebben kansenongelijkheid tot gevolg. Dat staat centraal in dit rapport. Lees meer

Gemeentelijke noodfondsen voor energiekosten

Een verkenning naar wat gemeenten doen en waar zij tegenaan lopen

Een eerste verkenning met en voor de G40-gemeenten rond de maatregelen die gemeenten optuigen vanwege de groeiende schuldenproblematiek van hun inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Lees meer

Opvang en aanbod vluchtelingen Balkanoorlog en Oekraïne

De twijfel van tijdelijkheid

In dit rapport geven we een historisch perspectief en presenteren we relevante kennis en aandachtsgebieden die behulpzaam kunnen zijn in het vormgeven van de opvang en hulpaanbod voor vluchtelingen door gemeenten en het Rijk. Lees meer

Toolkit Ondernemers betrekken bij de energietransitie

Deze toolkit helpt gemeenten om met verschillende typen ondernemers effectief te communiceren over de energietransitie. Lees meer

De woningbouwopgave en het omgevingsplan

Leergang Op dezelfde leest: supplement 2022-2

In het nieuwe supplement van Op dezelfde leest staat de voorbereiding en inhoud van een wijzigingsbesluit voor het omgevingsplan ten behoeve van de ontwikkeling van woningbouw centraal. Lees meer

Winterspecial: must-reads voor stad en regio

Jaarlijks brengt Platform31 zijn must-reads bij elkaar in de winterspecial. Praktijkvoorbeelden, analyses, tools en podcasts: genoeg om de bezinning van de maand december te voeden – overzichtelijk in thema’s gegroepeerd. Lees meer

Commerciële utiliteitsgebouwen verduurzamen

Inzicht in stappen naar een uitvoeringsplan

Utiliteitsbouw ook van het gas af? Daarvoor is overzicht in belangen, kansen en te zetten stappen nodig. Lees meer