Factsheet Omgevingsparticipatie georganiseerd door private partijen

Door de Omgevingswet komt privaat georganiseerde participatie straks vaker voor en wordt het zelfs verplicht bij een buitenplanse omgevingsvergunningaanvraag. De rolverdeling bij participatie georganiseerd door private partijen vraagt om goede voorbereiding. Deze factsheet helpt u hierbij op weg. Lees meer

Van stad naar platteland

Wordt wonen op het platteland populairder voor kopers uit stedelijke gebieden?

Platform31 en het Kadaster beschrijven in dit rapport de verhuisbewegingen van kopers vanuit stedelijke gemeenten naar landelijke gemeenten. De algemene onderzoeksvraag die in dit rapport beantwoord wordt, is: neemt de stroom vanuit stedelijke gemeenten naar een koopwoning in landelijke gemeenten toe? Lees meer

Omgevingsplan: procedures en processen

Leergang Op dezelfde leest: supplement 2022-1

Dit supplement van Op dezelfde leest besteedt aandacht aan de procedures en processen die relevant zijn bij het wijzigen van een omgevingsplan. Lees meer

Zomerspecial Platform31

Must-reads en meer voor stad en regio

In de nieuwe zomerspecial van Platform31 vindt u onze belangrijkste kennisproducten van het afgelopen half jaar, gebundeld per opgave. Verdiep u in publicaties, leer van praktijkvoorbeelden, luister naar podcasts of bekijk factsheets en tools. Lees meer

Op zoek naar een rechtvaardige stad

Een verkenning van perspectieven op rechtvaardigheid in stad en wijk

Het thema van de rechtvaardige stad leeft. Overheden, ook gemeenten, pleiten voor meer rechtvaardige of inclusieve steden en wijken. Maar wat betekent dat precies? In dit magazine nemen we je mee in vier perspectieven op de rechtvaardige stad en passen we deze toe op verschillende cases. Lees meer

Loont huren nog?

Een quickscan naar de financiële gevolgen van doorstroming van koop naar huur onder senioren

Met deze quickscan willen we een beter beeld krijgen van de financiële gevolgen van de doorstroming van senioren van een koop- naar een huurwoning. Lees meer

Regionale samenwerking in gebiedsontwikkeling

Hoe werkt regionale samenwerking in gebiedsontwikkeling in de praktijk? Platform31 analyseerde zes praktijkvoorbeelden. Lees meer

Tool ‘Samen versnellen met warmtenetten’

Doorbraakmomenten in de samenwerking tussen gemeenten, warmtebedrijven en Startmotor woningcorporaties

Met de Tool 'Samen versnellen met warmtenetten' kunnen beslissers en hun ondersteuners van gemeenten, warmtebedrijven en woningcorporaties op de schouders staan van collega’s uit het land, hun begrip voor de drie partijen versterken en voor versnelling zorgen in hun eigen praktijk. Lees meer

Investeren in de gezondheid van mensen met een lage SES loont

Handelingssuggesties voor colleges B&W

In deze publicatie van GezondIn laten we op basis van wetenschappelijke literatuur en concrete voorbeelden zien wat de (economische) baten zijn van het investeren in gezondheid van mensen met een lage sociaaleconomische status (SES). Lees meer

Zomerspecial Stedelijke Transformatie

In de zomerspecial van het programma Stedelijke Transformatie vindt u onze belangrijkste opbrengsten van het afgelopen half jaar. Alle ervaringen, oplossingsrichtingen en versnelmogelijkheden bundelen we per thema. Kijk webinars terug, leer van praktijkvoorbeelden of bekijk onze factsheets. Lees meer

Leefbaarheid en veiligheid op het platteland

Dit onderzoek richt zich op landelijke gebieden. Het voornaamste doel van het onderzoek is het in kaart brengen van leefbaarheids- en veiligheidsvraagstukken die zich daar afspelen. Lees meer