Kennisoverzicht leerkring klimaatadaptatie in aardgasvrije wijken

Dit kennisoverzicht bundelt de inhoud van alle bijeenkomsten van de leerkring Klimaatadaptatie in Aardgasvrije Wijken Lees meer

Handreiking utiliteitsgebouwen in aardgasvrije wijken

Handreiking voor gemeenten die met de verduurzaming van commerciële utiliteitsbouw aan de slag willen. Lees meer

Infographic Prettig zelfstandig wonen in een nieuw (t)huis

Deze infographic vormt een mooie praatplaat om over doorstroming van senioren op de woningmarkt met elkaar in gesprek te gaan. Lees meer

Financiële strategie voor de wijkaanpak

Longread over de belangrijkste lessen bij het opzetten van een financiële strategie voor een integrale gebiedsgerichte aanpak. Lees meer

Analyse M50-coalitieakkoorden

Platform31 maakte in opdracht van de M50 een analyse van de coalitieakkoorden in M50-gemeenten. Lees meer

Functiemenging op bedrijventerreinen

Het mengen van wonen en werken bij gebiedstransformatie

Platform31 brengt de knelpunten bij het mengen van wonen en werken bij gebiedstransformatie in kaart en zet daar oplossingsrichtingen tegenover. Lees meer

Gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken

Verkenning kennisbehoeften en mogelijkheden

De gezonde en groene leefomgeving is belangrijk voor voor regio, stad, dorp, wijk en buurt, en een speerpunt in het fysieke en sociaal domein. Onderzoek naar kennisbehoefte en beschikbare kennis en ervaringen in kwetsbare wijken. Lees meer

Een circulaire energietransitie

Het waarom en hoe voor gemeenten

De energie- en de circulaire transitie kunnen elkaar versterken. Dat is hard nodig, want gemeenten moeten haast maken met beide opgaven. Met een brainstorm-canvas, achtergronden en voorbeelden helpen Platform31 en VNG gemeenten op weg. Lees meer

Kansenongelijkheid in grensregio's

Een verkenning

Grensregio’s kennen bepaalde kansen en uitdagingen, met ruimte om te wonen en te werken langs en over de grens. De specifieke uitdagingen hebben kansenongelijkheid tot gevolg. Dat staat centraal in dit rapport. Lees meer

Gemeentelijke noodfondsen voor energiekosten

Een verkenning naar wat gemeenten doen en waar zij tegenaan lopen

Een eerste verkenning met en voor de G40-gemeenten rond de maatregelen die gemeenten optuigen vanwege de groeiende schuldenproblematiek van hun inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Lees meer

Opvang en aanbod vluchtelingen Balkanoorlog en Oekraïne

De twijfel van tijdelijkheid

In dit rapport geven we een historisch perspectief en presenteren we relevante kennis en aandachtsgebieden die behulpzaam kunnen zijn in het vormgeven van de opvang en hulpaanbod voor vluchtelingen door gemeenten en het Rijk. Lees meer