Download

Pdf, 1,1 MB

×

Download bestand

Zelfstandig wonen met een psychische zorgvraag

Zicht op doelgroepen door de WoonZorgwijzer

De WoonZorgwijzer is een data-instrument dat zichtbaar maakt waar welke zorggroepen wonen en wat hun mogelijke zorgvraag is. Het instrument is een hulpmiddel voor gemeenten, corporaties en aanbieders van zorg en welzijn om met elkaar het gesprek over het aanbod voor wonen met zorg te organiseren. Door zowel de aandoeningen als de beperkingen van de verschillende zorgdoelgroepen op een kaartbeeld te verzamelen, heeft een gemeente en haar lokale partijen een cijfermatige onderlegger voor gebiedsgericht beleid. Om kennis te maken met het instrument en de mogelijkheden ervan, organiseerde Platform31 samen met stichting In Fact in 2017 een tweetal bijeenkomsten over de WoonZorgwijzer voor de G32-werkgroep Wonen en zorg. De gemeente Zwolle fungeerde daarbij als voorbeeldgemeente; in de analyses lag daarbij de focus op de doelgroep met een psychische zorgvraag.

Voor Zwolle levert de analyse met de WoonZorgwijzer verschillende aandachtspunten op:

  • Waarom wordt er in sommige wijken meer specialistische begeleiding geboden dan in andere?
  • Hoe kun je inspelen op de verschillen in opgave per wijk en welke kansen biedt dit voor de transformatie van het aanbod?
  • In welke wijken moet GGZ-expertise sterk aanwezig zijn?

De deelnemers van de G32-werkgroep Wonen en zorg hebben inzicht gekregen in de mogelijkheden van het instrument waar het gaat om het voeren van het gesprek over wonen, zorg en welzijn en het maken van maken van strategische keuzes. Een aantal deelnemers heeft de wens uitgesproken verder te gaan met dit instrument. Platform31, stichting In Fact en de provincie Zuid-Holland streven er naar dat de WoonZorgwijzer openbaar wordt voor alle Nederlandse gemeenten.

Cover-zelfstandig wonen met een psychische zorgvraag