Cover zelforganisatie new towns klein

Zelforganisatie gaat niet vanzelf. Evaluatie Experimenten met bewonersinitiatieven New Towns


Download

×

Download bestand


Zelforganisatie gaat niet vanzelf

De gewenste ‘participatie-samenleving’ uit de Troonrede komt er niet vanzelf. Dat blijkt uit de evaluatie van Platform31 van bewoners-initiatieven in Nederland: ‘Zelforganisatie in New Towns’. Met de juiste stimulans en facilitering zijn bewoners in staat kleine projecten snel en succesvol van de grond te tillen.

Uit de evaluatie blijkt dat zelforganisatie mogelijk is, ook in New Towns met kwetsbare bewoners. Zelforganisatie blijkt een groot potentieel te hebben. Het aantal kleine projecten in de openbare ruimte zou gemakkelijk 20 keer zo groot kunnen zijn. Het resultaat: meer kwaliteit in de eigen woonomgeving.

Daar is voor nodig dat gemeenten bewoners stimuleren en faciliteren met hulp en kleine bedragen. Ook is het nodig dat gemeenten verschillende strategieën inzetten bij de verschillende bewonersgroepen: bewoners van de duurdere koopwoningen, de lagere middenklasse en bewoners van sociale huurwoningen.

Platform31 volgde en evalueerde 16 bewonersinitiatieven in de zogenoemde New Towns; groeikernen uit de jaren 60 en 70. Het gaat om gemeenten als Zoetermeer, Lelystad, Almere, Apeldoorn, Ede en Purmerend. Deze steden vertonen na ongeveer 50 jaar slijtage. Dat is te zien aan de afnemende kwaliteit van de buitenruimten en de woningen.