wcm2

WoonCoöperatie Middeninkomens (wCM)

Download

- klik op de titel -

×

Download bestand

WoonCoöperatie voor Middeninkomens

Instrument voor betaalbaarheid en zeggenschap

In de vastgoedsector was de coöperatie tot voor kort een weinig gebruikte organisatievorm. Voor het beheer van sociaal vastgoed is tenslotte de woningcorporatie de uitverkorene. En op de individuele koopmarkt worden de gemeenschappelijke zaken geregeld in de vereniging van eigenaren (VvE). Beide organisaties kennen echter hun beperkingen. Huurders hebben maar beperkt inspraak en zeggenschap bij de woningcorporatie, de VvE heeft weinig doorzettingsmacht bij onwillige eigenaren.

Nu corporaties een administratieve of juridische scheiding tussen DAEB en niet-DAEB (de woningen met een huur boven de huurprijsgrens) moeten aanbrengen, komt de coöperatie meer in beeld. Ook andere nieuwe toetreders op de woningmarkt zoals dorpen in krimpgebieden die zelf vastgoed willen beheren en collectieve particuliere opdrachtgevers die diverse gebruiksfuncties in een gebouw willen verenigen zien de voordelen van de coöperatie: bijvoorbeeld een eenvoudige beheerstructuur en mogelijke financiële participatie.

Een aantal corporaties heeft verkend hoe hun niet-DAEB vastgoed kan worden overgedragen aan een coöperatie voor lagere middeninkomens (33.000 tot 43.000 euro). Uitgangspunten waren:

  • dat corporaties hun vastgoed inbrengen op basis van marktwaarde verhuurd,
  • de huurprijs betaalbaar is voor lage middeninkomens en
  • de coöperatie na aftrek van kosten een rendement oplevert van 4 tot 5%.

Doordat de corporaties maximaal voor 49% mogen financieren, worden voor het resterende deel andere financiële deelnemers gezocht.

De financiering neemt meer tijd in beslag dan verwacht. De ‘WoonCoöperatie voor Middeninkomens’ is daarom nog niet gestart. De verkenning van de haalbaarheid heeft echter een schat aan informatie opgeleverd. De initiatiefnemers willen dit graag met u in dit rapport delen.