Download

(pdf)

×

Download bestand

Wonen buiten kantoortijd: handleiding voor permanente of tijdelijke transformatie van kantoorgebouwen

In Nederland staat oneindig veel kantoorruimte leeg. Tegelijkertijd zit de woningmarkt op slot en is het voor bepaalde groepen lastig om passende woonruimte te vinden. Het idee is aanlokkelijk: gebruik die lege kantoren als woningen en twee maatschappelijke problemen worden in een klap opgelost.

Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Nederland heeft een goede traditie in volkshuisvesting. Al meer dan een eeuw zorgen woningcorporaties voor de beschikbaarheid van betaalbare sociale huurwoningen op de woningmarkt. Toch blijft de woningnood in ons land een telkens terugkerend probleem.

Het zijn vooral de ‘spoedzoekers’ met weinig geld die nog steeds niet goed bediend worden: studenten, jongeren die voor het eerst op zichzelf gaan wonen of die begeleiding nodig hebben, mensen die net een scheiding achter de rug hebben, arbeidsmigranten. Daarnaast is in veel steden het aantal geschikte en betaalbare woningen voor ouderen ontoereikend en is er in de grote steden een blijvend tekort aan huisvesting voor mensen uit het buitenland die hier enige tijd komen werken of studeren.

Corporaties blijken niet in staat om flexibel te reageren op acute en kortdurende huisvestingsvragen. Hun nieuwbouwmogelijkheden zijn sterk verminderd en de doorstroming van hun bezit stagneert. In studentensteden hebben zij wel al gereageerd op de nieuwe opgave door verplaatsbare woonunits neer te zetten op tijdelijk braakliggende
terreinen. Maar elk jaar blijft de vraag het aanbod overtreffen.

Cover Wonen buiten kantoortijd handleiding voor permanente of tijdelijke transformatie van kantoorgebouwen