Winkelgebied van de toekomst cover

Download

×

Download bestand


Winkelgebied van de toekomst

Lessen voor de praktijk

Auteurs:
Arjan Raatgever, Hans-Hugo Smit en Joost Nicasie


In onze winkelgebieden vinden de laatste jaren ingrijpende veranderingen plaats. Consumenten winkelen anders, grenzen tussen on- en offline vervagen, verschillen tussen kansrijke en kansarme gebieden worden groter. Om onze winkelgebieden succesvol aan te passen aan deze ontwikkelingen, zijn nieuwe strategieën nodig.

De publicatie ‘Winkelgebieden van de toekomst: lessen voor de praktijk’ biedt 13 lessen die de basis vormen voor gebiedsgerichte oplossingen. Daarbij kijken we naar vier domeinen: kennis, visie, procesvoering en uitvoering. Deze publicatie biedt een bruikbare checklist om langs te lopen bij de totstandkoming van lokale of regionale strategieën voor winkelgebieden.

We nodigen alle betrokkenen bij winkelgebieden uit om deze lessen aan te passen aan hun specifieke situatie, in publiek-private samenwerking in de praktijk te brengen en toekomstbestendige winkelgebieden in Nederland dichterbij te brengen.


Deze uitgave is geschreven in het kader van het verschijnen van de nationale Retailagenda en vormt een vervolg op ‘Winkelgebieden van de toekomst: bouwstenen voor publiek-private samenwerking’ (Platform31, februari 2014).
Meer informatie


Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met: