Download

PDF, 2,6 MB

×

Download bestand

Download

Draaiboek Studio BRUIS
Pdf, 3,2 MB

Download

PowerPoint-presentatie Studio BRUIS
PPT, 903 kB

Vitale woongemeenschappen - Studio BRUIS

Handreiking, draaiboek en PowerPoint-presentatie

In het experiment ‘Vitale woongemeenschappen’ werkten Platform31 en Aedes-Actiz Kennis-centrum Wonen-Zorg samen met bewoners aan het ‘bruisend maken’ van hun gemeenschap. Zij deden dit in tien woongemeenschappen voor ouderen volgens de methode van ‘Studio BRUIS – Samen Buurten’. In een bruisende gemeenschap kennen mensen elkaar, voelen ze zich verbonden met elkaar, doen ze mee aan activiteiten en organiseren die ook en beheren en benutten ze de gedeelde ruimtes. De BRUIS-aanpak bestaat uit twee delen:

  1. de organisatie van gezellige, laagdrempelige activiteiten en
  2. de organisatie van gespreksgroepen waardoor bewoners elkaar beter leren kennen en elkaar vinden in kleine groepjes gebaseerd op gedeelde interesses en voorkeuren.

Studio BRUIS ontwikkelde een handboek en een draaiboek (en bijbehorende PowerPoint presentatie), waarmee professionals deze aanpak direct in de praktijk kunnen brengen. De Universiteit van Humanistiek evalueerde het experiment (onderzoeksrapport). Het laat zien wat de mogelijkheden en grenzen van het zelforganiserend vermogen van bewoners in wooncomplexen voor ouderen zijn, wanneer en welke professionele ondersteuning nodig is, en onder welke voorwaarden een bruisende woongemeenschap kan ontstaan waarin gemakkelijk contacten worden gelegd.

Experiment Vitale woongemeenschappen

Het experiment Vitale woongemeenschappen maakt deel uit van het Langer thuisprogramma van Platform31 en KCWZ. Co-financiers zijn Fonds Nuts-Ohra – Meer veerkracht, Langer thuis en stichting FLOW. Ontwikkelaar van de methode Studio BRUIS: ActivAge, Begeleidend onderzoek en evaluatie: Universiteit voor Humanistiek.

Training en learning community

Zoekt u meer reuring en gezelligheid in uw seniorencomplex? Wilt u zelf aan de slag met de methode Bruis? In de training en learning community ‘Studio Bruis – Samen buurten’ leert u hoe u uw wooncomplex bruisend kan maken.

Cover handreiking Bruis

ActivAge, ontwikkelaar van de methode werkt met Studio Bruis aan gemeenschapsopbouw in onder meer Vlaardingen en Rotterdam. Meer informatie

ActivAge actualiseert de methode voortdurend en coacht en traint bewonerscommissies en professionals van woningcorporaties en welzijnsorganisaties om de kwaliteit van de methode vast te houden. De methode Studio Bruis is aangemeld voor de databank Effectieve Sociale Interventies van Movisie.