Download

Pdf, 864 kB

×

Download bestand

Vergunninghouders in krimpregio's

Hoe wordt dit succesvol voor beide partijen?

Auteurs Anne-Jo Visser, Radboud Engbersen en Vera Beuzenberg (Platform31)

Gemeenten moeten dit jaar meer dan 45.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders) aan een woning helpen. In veel gemeenten is dat een puzzel. De huisvesting blijft op dit moment ver achter bij de toestroom van vergunninghouders. In krimpregio’s is de situatie anders, daar zijn woningen sneller beschikbaar. Maar is het wel verstandig om vergunninghouders daar te huisvesten?

In krimpregio’s zijn woningen sneller beschikbaar, maar hoe zijn hier de kansen op succesvolle integratie in de samenleving? De nieuwe Nederlanders kunnen een verrijking en oplossing betekenen voor het maatschappelijke probleem van bevolkingsdaling.

Daarnaast kunnen vergunninghouders draagkracht creëren voor voorzieningen. Maar hoe zit het met andere onderwerpen, zoals werkgelegenheid, sociale samenhang, sociale voorzieningen en integratie? Wat bieden krimpgebieden dat grote steden niet (kunnen) bieden? Wat is het voordeel voor vergunninghouders om zich te settelen in krimpregio’s?

In het kennisatelier ‘vergunninghouders in krimpregio’s’ zetten experts hun tanden in dit thema. Ze zochten zowel de kansen van krimpgebieden voor vergunninghouders als de kansen van vergunninghouders voor krimpgebieden.

Vergunninghouders in krimpregio's