Download

(pdf, 1,9 MB)

×

Download bestand

Verduurzamen mét bewoners

Samenwerken aan de energietransitie in kwetsbare wijken

In kwetsbare wijken wonen veel mensen in armoede en in het kader van de energietransitie zijn veel mensen ‘die er niet mee te maken hebben’ actief in deze wijken. Zij proberen bewoners te betrekken bij de energieopgave, maar dat blijkt niet eenvoudig. Daar zijn waarschijnlijk meerdere oorzaken voor, die het zo gewenste contact met bewoners in het kader van de energietransitie in kwetsbare wijken bemoeilijken. Hoe kan desondanks de kans op betrokkenheid van bewoners bij de energieopgave in deze wijken toch worden vergroot? Daarover gaat deze publicatie.

Het eerste deel van deze publicatie vat inzichten uit praktijk en wetenschap samen. Vervolgens beschrijven we het proces van de energietransitie middels een casus van een fictieve wijk. Het derde deel sluit af met een reflectie op de procesbeschrijving in de fictieve wijk vanuit de kennis die in het eerste deel is beschreven en vanuit aanvullende (praktijk)kennis.

Experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken
In het Experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken onderzochten Platform31 en Nyenrode Business Universiteit, samen met achttien deelnemende gemeenten (en hun partners) en het Programma Aardgasvrije Wijken sinds eind 2018 hoe de energietransitie kon worden benut om de kwaliteit van leven in kwetsbare wijken te verbeteren. Het doel van het programma was om strategieën en oplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan integrale wijkverbetering, zodat dit uiteindelijk duurzame, leefbare en daarmee toekomstbestendige wijken oplevert. Het programma liep tot eind 2021.

Cover Verduurzamen mét bewoners