Download

pdf, 4 MB

×

Download bestand

Verbeter je samenwerking: Weer thuis in de wijk

Handreiking voor het ontwikkelen, verbeteren en begeleiden van meerpartijensamenwerking gericht op de doorstroom vanuit beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Hoe weet je dat samenwerking aandacht nodig heeft? En wat kan je doen om het te verbeteren of te versterken? Platform31 trok op met tien samenwerkingsverbanden die de uitstroom uit het beschermd wonen en maatschappelijke opvang willen versnellen door te werken aan de samenwerking. Zij stelden hun praktijk open en lieten ons meekijken. Gemeenten, corporaties en zorginstellingen zijn van elkaar afhankelijk in deze opgave en we ervaarden waar zij in hun samenwerking mee worstelen. Samen met ervaren procesbegeleiders boden we deze tien regio’s een nieuw handelingsrepertoire. Deze praktijkervaringen en theoretische achtergronden hebben geleid tot de handreiking Verbeter je samenwerking: Weer thuis in de wijk.

We constateerden dat de volgende uitdagingen in een meerpartijensamenwerking aanwezig zijn:

  • Uitdaging 1: Van wal komen (en waarom dat niet vanzelf gaat)
  • Uitdaging 2: De samenwerking passend organiseren
  • Uitdaging 3: Impasses voorkomen

De handreiking biedt inzicht in de dynamieken van meerpartijensamenwerking en bevat praktische handvatten voor veelvoorkomende uitdagingen of ervaren knelpunten in de samenwerking bij de uitstroom vanuit beschermd wonen en maatschappelijke opvang. We richten ons hierbij tot diegenen die een samenwerking willen opzetten, begeleiden en/of verbeteren. Dit kunnen procesbegeleiders zijn of initiatiefnemers, maar ook de deelnemers aan het samenwerkingsverband.

Het kennisprogramma Meerpartijensamenwerking Weer Thuis maakte onderdeel uit van het Actieprogramma Weer Thuis! van de samenwerkingsorganisaties Aedes, VNG, Federatie Opvang, GGZ Nederland, Leger des Heils, RIBW Alliantie.

cover-verbeter-je-samenwerking-weer-thuis-in-de-wijk