Levendige en veilige openbare ruimte

De visie van professionals over openbare plekken als pleinen en winkelstraten is vaak anders dan de ervaringen van gebruikers. Dit stelt hoogleraar Grootstedelijke Vraagstukken Jack Burgers tijdens het kennisatelier ‘Levendige en veilige openbare ruimte’ op 5 oktober 2012. Hij presenteerde de resultaten van het onderzoek ‘De kracht van prachtige openbare ruimten: gebruik en beleving van pleinen en winkelstraten in voor- en achterstandswijken’.