Download

pdf, 0,7 MB

×

Download bestand

Van stad naar platteland

Wordt wonen op het platteland populairder voor kopers uit stedelijke gebieden?

Platform31 en het Kadaster beschrijven in dit rapport de verhuisbewegingen van kopers vanuit stedelijke gemeenten naar landelijke gemeenten. De algemene onderzoeksvraag die in dit rapport beantwoord wordt, is: neemt de stroom vanuit stedelijke gemeenten naar een koopwoning in landelijke gemeenten toe?

Op dit moment staat een groot deel van de woningbouwopgave gepland in stedelijk gebied. Mede door de gevolgen van de coronacrisis en de veel sterkere prijstoename in het stedelijk gebied in vergelijking met het landelijke gebied lijkt er een toenemende vraag naar landelijk wonen te ontstaan. De cijfers van het Kadaster geven inzicht in de huidige koopwoningvoorraad en koopstromen van stedelijke naar landelijk gelegen gemeenten, zowel van koopstarters als van doorstromers.

De trek van stedelijke kopers naar landelijk gebied neemt toe van 8 procent in 2009-2011 tot 11 procent in 2018-2020. In absolute cijfers: ruim 14 duizend in 2009-2011, bijna 37 duizend in 2018-2020. De onderzoekers concluderen dat ondanks deze toename er geen
sprake is van een verhuisgolf van de Randstad naar het platteland. De landelijke gemeenten zien vooral een toename van nieuwkomers uit naburige grote(re) gemeenten.

cover-van-stad-naar-platteland