Van contract naar contact

“Niets is zo winstgevend als vertrouwen”

Bovenstaande uitspraak is van managementdeskundige Stephen M.R. Covey. Diverse onderzoeken in de bouw staven de mening van Covey. De beste bouwprojecten en bouwprocessen zijn uitgevoerd door partijen die elkaar vertrouwen.

Planmatig werken aan vertrouwen bij samenwerken

De heersende opvatting is dat je een goede samenwerkingsrelatie niet kunt afdwingen. Het experiment Integriteit Samenwerkingstest (IST) brengt hierin verandering. Aan een goede samenwerkingsrelatie kan je werken op een planmatige manier tijdens het bouwproces. Zo ontstaat onderling vertrouwen. En samenwerkingspartners blijven ook onder stress voorspelbaar gedrag vertonen.

Preventieve werking

De aanpak kan ook preventief werken in het voorkomen van ongewenst gedrag tijdens het bouwproces. In die zin bouwt de Integriteit Samenwerkingstest voort op het ontwikkelde handboek integriteitsbeleid voor woningcorporaties ‘Tussen regels en gedrag’.

Cultuurverandering

In het experiment is de aanpak van de Integriteit Samenwerkingstest positief beoordeeld door experimentpartners. De aanpak maakt zeker geen deel uit van de gangbare werkwijze in de bouwpraktijk. Daarvoor blijkt de bouwcultuur toch nog teveel te zijn gebaseerd op het “schuttingmodel”. Problemen leg je bij voorkeur bij de ander. Wellicht dat dit experiment kan bijdragen aan een cultuurverandering.

Meer informatie

Netty van Triest, Netty.vantriest@platform31.nl


Meer informatie

Netty van Triest, Netty.vantriest@platform31.nl