Download

Pdf, 3,6 Mb

×

Download bestand

Van beleidstafel naar keukentafel - en terug

De verwachtingen van wijkteams in kaart

Auteurs Jochum Deuten en Wouter Vos

Al vóór 1 januari 2015 beoogden wijkteams integraal te werken over verschillende levensdomeinen heen. Destijds werden de plannen daarvoor uitgeschreven vanachter de beleidstafel: met principes als één gezin, één plan, één regisseur, aanwezigheid in de wijk en aandacht voor preventie als uitgangspunten. Inmiddels zijn de wijkteams meer dan een jaar aan de slag in de praktijk. Wie zijn oor te luister legt in de uitvoeringspraktijk, ziet dat er grote slagen worden gemaakt. Tegelijkertijd zijn ook de eerste barsten zichtbaar. Plannen klinken mooi aan de beleidstafel, maar aan de keukentafel blijken ze weerbarstiger. Nu het stof van de eerste implementatie neerdwarrelt is het goed om de beloften nog een kritisch onder de loep te nemen.

Praktijkstudie levert vier concrete hulpmiddelen op

Om het niveau van pleisters plakken en kleine aanpassingen te ontstijgen, gaf Platform31, vanuit het programma ‘Integrale aanpak’, opdracht voor een praktijkstudie. Deze praktijkstudie leverde vier concrete hulpmiddelen op waarmee gemeenten en aanbiedende partijen de belofte van hun wijkteam kunnen waarmaken.
Zo biedt het eerste hulpmiddel een sjabloon voor het aanscherpen van beleidsverwachtingen, helpt hulpmiddel 2 om de drempels te inventariseren die een goede uitvoering in de weg staan, beschrijft hulpmiddel 3 hoe wijkteams een lokale monitor kunnen opzetten en benoemt het vierde en laatste hulpmiddel de beleidsmatige knoppen voor verdere optimalisatie.

Meer informatie

logo-kort