Vadercentrum Adam te Den Haag stimuleert mannenemancipatie van onderop

“Een voorloper van wat Welzijn Nieuwe Stijl kan zijn en de beweging van onderop; de sociaal-doe-het-zelvers en buurthuizen-in-zelfbeheer”. Zo zien de onderzoekers Joke van der Zwaard en Corrie Kreuk het vadercentrum Adam in het Laakkwartier in Den Haag. Welzijn Nieuwe Stijl is gericht op het vergroten van de participatie van burgers en hun vermogen om voor zichzelf te zorgen. Het boek ‘Ik kwam om wat te doen’ geeft een diepgravend beeld van het vadercentrum Adam, een goed praktijkvoorbeeld van burgers aan het stuur.

Wat zijn de kwaliteiten van het vadercentrum, waarom werkt het?

De onderzoekers hebben een etnografisch casusstudie verricht om de kwaliteiten van het vadercentrum te achterhalen. Door mee te lopen, te observeren en te praten met de mannen kwamen zij op de volgende kernpunten:

 • Eigen kracht van de mannen vormt het fundament van het centrum
  Het centrum heeft het uitgangspunt dat elke man die er komt iets kan. De vrijwilligers runnen het centrum gezamenlijk. ‘Zelf doen’ in plaats van ‘meedoen’. Niet vanuit subsidie of beleid maar op basis van ambities, kwaliteiten en betrokkenheden.
 • Genderspecifieke aanpak werkt
  Het in zijn geheel runnen van het centrum betreft ook de huishouding, de zorg voor elkaar en kinderen. Deze ‘vrouwelijke’ aspecten zijn verweven in de dagelijkse gang van zaken, omdat de zorg niet gerelateerd wordt aan hulpbehoevendheid of kwetsbaarheid.
 • Toegankelijkheid van het centrum positief maar werkt niet altijd
  Het centrum is een toegankelijke ruimte waar iedereen kan binnenlopen. Daarnaast worden mensen ook van ‘de straat gehaald’ door de vrijwilligers. Als het gaat om het volgen van cursussen echter mag iedereen afhaken en terugkomen waar hij wil. Dat gaat wel ten koste van het kwaliteits- en ambitieniveau van het aanbod.
 • Soms moeizame verhouding professionals en vrijwilligers
  De verhouding tussen professionals en vrijwilligers gaat soms moeizaam. Enerzijds omdat professionals de vrijwilligers niet als gelijkwaardige partners zien. Anderzijds omdat professionals soms nog teveel vanuit hun eigen specialisatie, gewoontes en methodiek te werk gaan.
 • Een gedeelde identiteit en een mix van verschillende groepen
  Dit is ontstaan door een combinatie bewust beleid, betrokkenheid van vrijwilligers, oprechte interesse en humor. Bij vele evenementen staat de ene keer de gedeelde identiteit centraal en de andere keer een bepaalde groep gebruikers. Een bewuste mix- en dialoogbeleid en spontane uitwisseling tussen vrijwilligers leidt bijvoorbeeld tot het bijstellen van beelden en opvattingen.

Mannenemancipatie en zelfredzaamheid

De onderzoekers bekijken aan de hand van de 8 richtlijnen van Welzijn Nieuwe Stijl of het vadercentrum inderdaad zelfredzaamheid en emancipatie van mannen stimuleert. De onderzoekers zien dat door uit te gaan van de eigen kracht van de mannen, wat ook een richtlijn is van Welzijn Nieuwe Stijl, bijdraagt aan de mannenemancipatie. Ze runnen bijvoorbeeld ook het huishouden. Het doel is ook dat de mannen zich ontwikkelen, vooruitkomen en bijdragen aan de samenleving. En dus ook zelfredzaam worden.

Meer informatie

Het boek bevat tal van illustraties en beelden uit het onderzoek. Meer informatie vindt u op de website van Joke van der Zwaard. Daar vindt u ook de contactgegevens van de onderzoeker.