cover tvdv nr2-2015 234wr
Tijdschrift voor de Volkshuisvesting nummer 2 - 2015

Tijdschrift voor de Volkshuisvesting nummer 2 - 2015

Thema: Betaalbaarheid

Toen de huizenprijzen onlangs even een stijgende lijn vertoonden, riepen bestuurders, bouwers en bankiers stellig dat de crisis op de woningmarkt voorbij was. Zou het werkelijk? Hoeveel van die visionaire professionals zagen de crisis eigenlijk aankomen? In dit nummer staan we uitgebreid stil bij de betaalbaarheid van het wonen. Als daaruit iets duidelijk wordt, is dat de zorgeloze tijden van voor de crisis niet meer terugkomen. Wie nog serieus denkt dat we slechts te maken hadden met een conjuncturele dip, doet er goed aan om eerst het onderzoeksessay van Manuel Aalbers te lezen. Zijn betoog maakt duidelijk hoe zeer we de recente crisis op woningmarkt kunnen beschouwen als apotheose van een uitzonderlijk tijdperk.

In dit nummer gaan vrijwel alle artikelen in op de vraag hoe in de huursector te sturen op de thema’s van nu: betaalbaarheid en beschikbaarheid. Toewijzing is een knop om aan te draaien. Maar passend toewijzen betekent nog niet dat de woning ook betaalbaar is. Het inkomensafhankelijke huurbeleid blijkt de doelgroep ook al op hogere woonlasten te jagen, zo blijkt uit het hoofdartikel van Eric Harms. En dan is er nog de huursombenadering, die kwaliteit en prijs aan elkaar koppelt en daarmee ook
prikkels tot doorstroming bevat. Het klinkt als het ei van Columbus. Toepassing hiervan is echter nog niet zo eenvoudig, zeker niet als het de schatkist niets extra mag kosten en de lage inkomens moeten worden ontzien. In de koopsector is de kredietstroom aardig dichtgedraaid. Sommigen vragen zich af of de aspirant-kopers nu niet te veel tegen zichzelf worden beschermd.

Download hier de inhoudsopgave.

Download hier het artikel Aanpak van scheefwoners brengt ook laagste inkomens in problemen van Eric Harms

contact


Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met: