Tussen wet en praktijk cover

Download

×

Download bestand

Tussen wet en praktijk

Onderzoek naar de financiering van Wooncoöperaties

Auteurs Rein Bakker (Stichting OpMaat) en Erwin Beltman (Vannimwegen)

Met enkele tientallen initiatieven en opname in de Woningwet is de wooncoöperatie als alternatief op de Nederlandse woningmarkt nog geen feit. Het concept is onbekend en sluit onvoldoende aan op de bestaande structuren en instituties rondom het wonen. Daarom startte Platform31 met veertien wooncoöperaties een experimentenprogramma. Deze coöperaties bevinden zich nog volop in de ontwikkelfase.

Waar ze allen tegenaan lopen is de financiering voor het verwerven voor vastgoed. Daaronder zit echter een obstakel in het opstellen van een goede businesscase met een realistisch investeringsscenario. Oftewel een haalbaar en rendabel plan dat financiers voldoende zekerheid geeft hun geld aan een wooncoöperatie uit te lenen.

Stichtingen OpMaat en VanNimwegen, beide kennispartners in het programma, onderzochten de plannen van veertien koplopers en brachten de context voor vastgoedfinanciering binnen wooncoöperaties in kaart. Zij constateerden: de initiatieven vallen tussen wal en schip. Met een focus op de lagere (midden)inkomens lijken ze het meest op woningcorporaties, maar als onderneming moeten ze concurreren met commerciële vastgoedpartijen. Willen wooncoöperaties een kans krijgen, dan zijn er arrangementen nodig die ruimte bieden aan deze vorm van burgerinitiatieven in het wonen. Die innovatie kan niet alleen van onderaf komen. Ook de gevestigde instituties zijn aan zet.

Coöperatief wonen is een kansrijk nieuw model, maar het realiseren ervan blijkt nog niet eenvoudig. In opdracht van het ministerie van BZK identificeert Platform31 mogelijke belemmeringen en probeert ze weg te nemen. Daarnaast stimuleren we nieuwe ontwikkelingen op het gebied van coöperatief wonen en vergroten we praktische kennis rond het opzetten en beheren van wooncoöperaties.

Zie platform31.nl/wooncooperatie


Contact


Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met: