Download

×

Download bestand

Transformatie van serviceflats

Volop kansen voor de serviceflat in de 21e eeuw

Auteurs:
Tineke Lupi en Netty van Triest (Platform31) en Lennart Homan (TimesLab)

De klassieke serviceflats, die in jaren 60 en 70 zijn ontstaan, hebben ook in de 21e eeuw volop kansen. Dat blijkt uit het rapport Transformatie van serviceflats. Complexen kunnen profiteren van de vergrijzing, de veranderingen in de financiering van de langdurige zorg en de toenemende zelfstandigheid van ouderen. Het concept moet dan wel in een nieuwe jas gestoken worden.

Wegwijs

De publicatie maakt besturen en eigenaren van serviceflats wegwijs in ontwikkelingen in ‘hun markt’ en reikt hen strategieën aan voor een aantrekkelijk en toekomstbestendig woonzorgserviceproduct. Daarnaast bieden auteurs Tineke Lupi, Netty van Triest (Platform31) en Lennart Homan (TimesLab) handvatten voor gemeenten en provincies die met de problematiek van verouderde en leegstaande flats geconfronteerd worden.

Uit het rapport blijkt onder meer dat de formule van de traditionele serviceflat bouwkundig en organisatorisch verouderd is. Complexen moeten daarom een meerjarenbeleid gaan voeren dat gericht is op het moderniseren van het concept naar de wensen van hedendaagse ouderen: een levensloopbestendige woning, in een beschutte woonomgeving met een flexibeler georganiseerd en goedkoper servicepakket.

Advies

De auteurs geven in het laatste hoofdstuk een duidelijk advies aan besturen en eigenaren van serviceflats waarin onder meer de bedrijfsmatige aanpak, marktpositie en strategisch vastgoedbeleid aan de orde komen.

Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis

Langer thuis is het kennis- en
experimentenprogramma van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, Movisie en Platform31. Het langer zelfstandig wonen
en de hervorming van de langdurige zorg vraagt om nieuwe aanpakken, instrumenten en kennisspreiding. Langer thuis werkt aan verbetering van bestaande woonarrangementen en het nieuwe samenspel tussen gemeenten, burgerinitiatieven en ‘sociale’ ondernemers.

Zie ook: platform31.nl/langerthuis

Transformatie van serviceflats cover