Download

PDF (4,8 MB)

×

Download bestand

Logo MarketResponse

Toolkit Ondernemers betrekken bij de energietransitie

Deze toolkit helpt gemeenten om met verschillende typen ondernemers effectief te communiceren over de energietransitie.

Veel bestaande commerciële utiliteitsgebouwen moeten verduurzaamd worden om mee te kunnen in de energietransitie. Gemeenten hebben de taak bedrijven te informeren over en ondersteunen bij deze transitie. Ondernemers wordt gevraagd veranderingen aan te brengen in hun bedrijfsvoering en de energiehuishouding van hun panden. Maar de ondernemer bestaat niet; in deze toolkit besteden we aandacht aan de verschillende manieren van communiceren om verschillende groepen ondernemers te betrekken en activeren.

De toolkit gaat in op de wensen en behoeften van de ondernemers en pandeigenaren op het gebied van communicatie en hun motieven om in actie te komen. Deze toolkit is gemaakt vanuit het perspectief van de overheid, met name gemeenten. Hiermee helpen we gemeenten om niet alleen de verschillende ondernemers te herkennen, maar ook om gericht te communiceren met de verschillende groepen ondernemers.

Vier Ondernemers

Leerkring Utilteitsgebouwen in aardgasvrije wijken

Deze toolkit is gemaakt als kennisproduct van de leerkring ‘Utiliteitsgebouwen in aardgasvrije wijken’ die Platform31 in 2021 is gestart. Betrokken medewerkers van gemeenten kunnen meedoen aan deze leerkring. Meer informatie hierover vind je hier

Cover 'Toolkit Ondernemers betrekken bij de energietransitie'