Tijdschrift voor de Volkshuisvesting 6, 2012

Rutte II dwingt gemeenten terug in volkshuisvestelijke dubbelrol, staat te lezen in het nieuwe Tijdschrift voor de Volkshuisvesting. Dat valt op te maken uit het voornemen van het kabinet Rutte II om corporaties weer onder directe aansturing van de gemeenten te brengen. Ook aandacht voor de lessen die je van ‘Vestia’ kunt leren: beperk je als corporatie tot je kerntaken en houdt het wat betreft derivaten simpel.