Thuis in de Stad

Binding, identiteit en publieke ruimte in Zaanstad

Dit rapport komt voort uit het Kennis voor krachtige Steden-onderzoek ‘Buurten,
spanningen en conflicten: het perspectief van bewoners’.

Het consortium voor dit onderzoek bestaat uit:
- Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft
- Gemeente Zaanstad
- Gemeente Utrecht
- Platform31

Projectleider van het onderzoek in Zaanstad is drs. Leeke Reinders i.s.m.
Prof. dr. Maarten van Ham, OTB / TU Delft.