Terugblik op het Jaar van de Ruimte

Download

×

Download bestand

Terugblik op het Jaar van de Ruimte

Op 15 december 2015 is het Jaar van de Ruimte groots en feestelijk afgesloten in de Rijtuigenloods in Amersfoort. In het Jaar van de Ruimte organiseerden we het maatschappelijke, politieke en professionele debat over de ruimtelijke toekomst van Nederland. Dit jaar vestigden we de aandacht op de nieuwe ‘era van ruimtelijk handelen’, met als centrale vraag: Wie Maakt Nederland.

Zeven concrete ruimtelijke opgaven en vijf principes voor samenwerking

Het Jaar van de Ruimte leverde een gedeelde toekomstagenda op. Er liggen nu zeven concrete ruimtelijke opgaven en vijf principes voor samenwerking op tafel, die uiteindelijk terecht moeten komen in de haarvaten van de samenleving. Het is nu aan de provincie- en gemeentebesturen om hier handen en voeten aan te geven.

Selectie van activiteiten

Nu het Jaar van de Ruimte officieel is afgesloten, maakt Platform31 de balans op. In totaal werden er 106 evenementen aangemeld voor de agenda van het Jaar van de Ruimte.

In deze terugblik brengen we een selectie van de activiteiten in beeld die mede mogelijk werden door een financiële bijdrage vanuit het Fonds2015. Sponsoren die hierop waren aangesloten zijn: Bouwend Nederland, gemeente Almere, gemeente Haarlemmermeer, IPO, ministeries van BZK, EZ en IenM, Planbureau voor de Leefomgeving, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (ministerie OCW), Rijkswaterstaat, RIVM, Schiphol, Unie van Waterschappen.

Platform31 Nieuwsbrief

Meer informatie over de nieuwsbrief