Download

Pdf, 771 kB

×

Download bestand

Synthesestudie JPI Urban Europe 1e en 2e pilot call

Wisselwerking tussen wetenschap en stedelijke praktijk

Dit rapport staat in het teken van de wisselwerking tussen wetenschap en stedelijke praktijk binnen de eerste twee pilot calls van de Joint Programme Initiative Urban Europe (JPI UE). Om de ervaringen van de stedelijke praktijk in beeld te krijgen is een enquête uitgezet onder de stedelijke consortiumpartners die betrokken waren bij de onderzoeksprojecten. In tegenstelling tot de JPI UE programma’s ENSCC en ENSUF was het bij de eerste en tweede pilot calls geen verplichtende voorwaarde om een onderzoeksconsortium met stedelijke partijen te vormen. De pilot calls werden voornamelijk gebruikt om de samenwerking tussen de verschillende Europese universiteiten binnen het JPI UE verband te testen.

Desalniettemin zijn er bij enkele onderzoeksprojecten wel stedelijke consortiumpartners betrokken geweest. In deze synthesestudie analyseren we hoe deze stedelijke partijen hun deelname hebben ervaren. Wat hebben de partners aan de onderzoeksresultaten van de gehad? In hoeverre hebben ze de resultaten kunnen gebruiken in de stedelijke (beleid)praktijk? Wat hebben zij geleerd van de andere (Europese) steden uit het consortium? Welke meerwaarde heeft de wisselwerking tussen wetenschap en praktijk volgens hun? Wat ging er goed en wat kan nog beter?

Cover synthesestudie JPI