Succesvolle burgerinitiatieven in wonen, welzijn & zorg

Reeks van 10 artikelen

Auteurs: Hilde van Xanten, Titia Daniels (Movisie), Kees Penninx (ActivAge), Daniëlle Harkes en Yvonne Witter (KCWZ)

Zorgcoöperaties en andere burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg zijn in opmars. Wat kunnen we van deze initiatieven leren? Wat zijn aandachtspunten voor actieve burgers en wat is belangrijk voor gemeenten en maatschappelijke organisaties? Burgerinitiatieven ontstaan vaak als reactie op bestaand aanbod, wanneer dat niet aansluit bij de behoeften van bewoners. Initiatiefnemers zijn dan ook betrokken mensen die hun directe leefomgeving willen verbeteren. Hiermee ontwikkelt zich een nieuw samenspel tussen burgers, aanbieders en gemeenten. Om kennis en succesverhalen uit de praktijk te verzamelen, zochten Movisie, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en ActivAge drie burgerinitiatieven op

Met een serie digitale artikelen geeft het landelijk programma Langer Thuis antwoord op die vragen. De artikelen samen leveren de bouwstenen voor burgerinitiatieven om zich verder te ontwikkelen, en samen te werken met de gemeente en lokale partners in wonen, welzijn en zorg.

 1. Drie inspirerende voorbeelden
  Maak kennis met Austerlitz Zorgt, Stichting Bonafide en ’t Zorghuus
 2. Daar doe je het voor
  Over drijfveren en motieven van burgers
 3. Doorpakken, maar niet voor de troepen uitlopen
  Effectief leidinggeven aan een burgerinitiatief
 4. Draagvlak verzekerd?
  Over binden en betrokken blijven bij het burgerinitiatief
 5. Het gaat niet alleen om meten
  Omgaan met kwaliteit, aansprakelijkheid en regelgeving
 6. Als het geld rolt
  Financiering van burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg
 7. We doen het samen
  De gemeente als partner van burgerinitiatieven
 8. Samen op de bres voor kwetsbare bewoners
  Hoe burgerinitiatieven kunnen samenwerken met professionals
 9. Zijn er grenzen aan wat je oppakt?
  Over groeien en blijven b(l)oeien
 10. Een kwestie van goed organiseren
  Over groeistadia, rechtsvormen en organisatieprincipes bij burgerinitiatieven

Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis

Langer thuis is het kennis- en
experimentenprogramma van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, Movisie en Platform31. Het langer zelfstandig wonen
en de hervorming van de langdurige zorg vraagt om nieuwe aanpakken, instrumenten en kennisspreiding. Langer thuis werkt aan verbetering van bestaande woonarrangementen en het nieuwe samenspel tussen gemeenten, burgerinitiatieven en ‘sociale’ ondernemers.

Zie ook: platform31.nl/langerthuiscontact


Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met: