Contact

Joost van Hoorn

Joost van Hoorn

Vernieuwing economische structuur, Regionale economie, onderwijs en arbeidsmarkt

Download

×

Download bestand

Sterker uit de crisis

Lessen en inzichten uit interviews met gemeenten en ondernemers in coronatijd

Wat heeft gewerkt om ondernemers tijdens de coronacrisis te ondersteunen? En wat kunnen gemeenten, provincies, het Rijk en intermediaire organisaties doen om ondernemers te ondersteunen bij het herstel en bij de transitie naar een nieuwe economie? Het antwoord van ondernemers en gemeenten luidt: de verstevigde contacten vasthouden, structurele ondersteuning bieden en meer samenhang aanbrengen in de versnippering aan regelingen.

De coronacrisis vraagt veel van ondernemers en daarmee van gemeenten die met hen werken aan een duurzaam levensvatbare lokale economie. De crisis maakt duidelijk waar de kracht en de knelpunten zitten in dit partnerschap. In een interviewronde in het voorjaar van 2021 is hierover uitgebreid gesproken met ondernemers en gemeenten. In deze notitie presenteren we de opgedane lessen en inzichten.