Stedelijk ontwikkelen nieuwe stijl cover

Download

×

Download bestand


Stedelijk ontwikkelen nieuwe stijl. Hoe doe je dat?

Auteur: Marieke Jonker-Verkaart

Sinds enkele jaren zoemt het rond in de wereld van de stedelijke ontwikkeling: een nieuwe manier van werken waarin flexibiliteit, uitnodigen en improviseren buzzwords zijn. Een werkwijze ook, zonder meerjarige en topdown georganiseerde investeringsprogramma’s. Inmiddels is stedelijke ontwikkeling op uitnodiging al een paar jaar onderwerp van gesprek en actie.

Zo ontstonden er in Nederland al mooie praktijkvoorbeelden waar nieuwe vormen van stedelijke ontwikkeling zich manifesteren. Een mooi moment om ook het gedachtegoed over de nieuwe stedelijke ontwikkeling te verrijken met praktijkervaringen. Want hoe doen steden dat dan precies? Met wie? Hoe wordt het gefinancierd? Wat zijn bepalende succesfactoren?

In deze publicatie doet Marieke Jonker-Verkaart hiertoe een bescheiden poging. Ze beschrijft aan de hand van vijf initiatieven welke ingrediënten terugkomen die de werkwijze van het nieuwe stedelijk ontwikkelen typeren. Interessant zijn niet zozeer de overeenkomsten, maar de juist de verschillen daartussen.

Breder traject

Deze publicatie maakt deel uit van een breder traject van Platform31, waarin nieuwe ontwikkelingen en werkwijzen in de stedelijke ontwikkeling worden beschreven en geduid. Over dit onderwerp verscheen onlangs het essay Steden van waarde, en een Praktijkboek met voorbeeldprojecten.

Stedelijke vernieuwing

Het kennisdossier stedelijke vernieuwing geeft een beeld van de stedelijke vernieuwing tot nu toe, zowel het beleid als de zichtbare (fysieke) vernieuwing en het project Ecologie van de stedelijke vernieuwing stimuleert nieuwe richtingen.
contact


Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met: