Download

pdf, 3 MB

×

Download bestand

Starters op de woningmarkt

34 maatregelen voor gemeenten om huur- en koopstarters te helpen

De starter heeft het moeilijk, maar staat er niet alleen voor. Een belangrijke partij die hen kan helpen, is de gemeente en veel gemeenten zetten zich al in. Het ministerie van BZK vroeg Platform31 een overzicht te maken van maatregelen die gemeenten (kunnen) toepassen om de woonstarter te helpen. Het doel van dit overzicht is om gemeenten te inspireren en handvatten te bieden om woonstarters nog beter te kunnen helpen.

Tussen wal en schip

De vaak genoemde middengroepen en jonge starters vallen op de woningmarkt tussen het bekende wal en schip. Het gaat om jonge gezinnen, afgestudeerden met hun eerste baan, jongeren die willen gaan samenwonen en groepen die we sinds kort kennen als ‘vitale beroepsgroepen’: leraren, politieagenten en zorgpersoneel. Met hun modale salaris vinden woonstarters weinig betaalbaars in de stad.

34 Maatregelen

Gelukkig staan starters niet alleen in hun zoektocht. Allerlei organisaties proberen hen te helpen. In 2021 zal naar verwachting de overdrachtsbelasting voor koopstarters vervallen, terwijl die voor beleggers juist omhooggaat. Dat vergroot de kansen van starters. Ook gemeenten hebben veel mogelijkheden, en we zien mooie lokale initiatieven. In deze publicatie verzamelden we 34 instrumenten die gemeenten kunnen gebruiken om woonstarters te helpen, zowel huurders als kopers. Deze publicatie verscheen in de Week van de Starter (28 september – 4 oktober), een initiatief dat wordt georganiseerd door elf partijen.

Terugkijken webinar

Cover starters op de woningmarkt