SRO 2-2015 Cover 234 wr
S+RO nr.2-2015

S+RO nr. 2-2015

Thema: Binnenstad

Wat is de functie van de binnenstad in de stad van straks? Is er zoiets als een Programma van Eisen voor een goed functionerend stadscentrum? En zo ja, wat is dat dan? We kennen de discussie: functies verdwijnen, meest in het oog springend voorbeeld zijn de winkels die hun deuren moeten sluiten. Dit leidt niet alleen tot leegstand, maar kan ook economisch en sociaal verval tot gevolg hebben. Toch zijn er zijn volop kansen. In de S+RO-special over de binnenstad verkennen we de verschillende functies van de binnenstad: wonen, werken, verblijven, ontmoeten en beleven.Contact


Voor meer informatie kunt
contact opnemen met: