Download

pdf, 673 kB

×

Download bestand

Sociale koopwoningen in het bestemmingsplan

Onderzoek bij gemeenten naar ervaringen met het instrument

De bestemming ‘Sociale koopwoning’ in het bestemmingsplan is één van de instrumenten van het Rijk om meer goedkope nieuwbouw te realiseren. Daarmee poogt zij meer huishoudens met een middeninkomen, waaronder koopstarters, te helpen aan een geschikte woning. De Tweede Kamer wil weten hoe het instrument in de praktijk uitpakt. Is dit instrument de oplossing? Of één van de oplossingen? Of zijn er andere en wellicht betere alternatieven? Platform31 onderzocht ervaringen met de bestemming ‘Sociale koopwoning’ in het bestemmingsplan.

cover-sociale-koopwoningen-in-het-bestemmingsplan