Sociale ambities corporaties blijven nodig en mogelijk

Laat de sociale ambities van corporaties niet lopen. Meewerken aan sociale stijging door corporaties is essentieel voor het welslagen van de wijkaanpak. Maar, de ambities van corporaties moeten passend zijn. Dat blijkt uit de Vakgemeenschap Sociale stijging, georganiseerd door Corpovenista en Platform31.

De vakgemeenschap komt tot de conclusie dat passende ambities nodig zijn in deze tijd van economische crisis, waarin de buitenwereld – de overheid voorop – woningcorporaties minder speelruimte laat. Deze context vraagt van corporaties, zeker waar het gaat om het ondersteunen van sociale-stijgingsprojecten, een gepast én realistisch antwoord. Het vandaag verschenen rapport: Passende ambities werkt dit realistische antwoord uit.

Het rapport plaatst de discussie over beperkte middelen in een ander daglicht. Door geldgebrek zouden corporaties niet meer in staat zijn om ook op sociaal gebied actief te zijn. Corporaties kunnen zich echter prima tot hun kerntaken beperken, zónder dat zij hun sociale gezicht hoeven te verliezen. Om dit te realiseren, moeten zij het sociaal investeringsbeleid zo veel mogelijk in het reguliere bedrijfsproces verweven, in plaats van dat voor elk maatschappelijk doel aparte projecten worden opgezet.

Vakgemeenschap 2.0

De vakgemeenschap sociale stijging, ondersteund en begeleid door Platform31, is van mening dat met het uitbrengen van dit rapport haar taak er nog niet op zit. Er is nog een scherpere vertaalslag te maken naar de dagelijkse praktijk. De dagelijkse praktijk staat dan ook centraal in het vervolg van de vakgemeenschap in 2013.


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Radboud Engbersen