Verslag expertmeeting Effectief samenwerken aan betaalbaarheid

Download

×

Download bestand

Samenwerking partijen cruciaal voor betaalbaarheid huurwoningvoorraad

Verslag Expertmeeting ‘Effectief samenwerken aan betaalbaarheid’

Auteur Jeroen van der Velden

Een betaalbare huurwoningvoorraad is van groot belang. Maar veel partners van Platform31 vinden het lastig om huurwoningen betaalbaar en beschikbaar te houden voor bepaalde doelgroepen. Zij hebben te maken met bezuinigingen, verhuurdersheffing en toenemende regeldruk. Hoe ga je daarmee om? Hoe hou je de woningvoorraad betaalbaar en beschikbaar, ook voor mensen met een smalle beurs? Wat werkt wel en wat niet? Daarover gingen professionals met elkaar in gesprek op de expertmeeting ‘Effectief samenwerken aan betaalbaarheid’.

Experts gemeenten en corporaties uit vier steden in gesprek

De gesprekken vonden plaats tussen duo’s bestaande uit een gemeente en corporatie uit één van de vier koplopersteden op het gebied van betaalbaarheid van de huurwoningvoorraad: Maastricht, Eindhoven, Den Bosch en Amsterdam. Deze steden merken dat steeds meer mensen ontoelaatbare hoge woonlasten krijgen terwijl de financiële middelen om bij te sturen, sterk zijn afgenomen. De afgelopen jaren daalde het aantal huisuitzettingen wel, maar dit komt eerder door coulanter beleid van de woningcorporaties dan door een verbeterde woonlastensituatie van hun huurders. Het verbeteren van de betaalbaarheid van de sociale voorraad staat daarom bovenaan ieders agenda.

Conclusies voor alle partijen relevant

In het rapport is te lezen waar de deelnemende experts in de praktijk tegenaan lopen, hoe ze de uitdagingen aanpakken en hoe ze gezamenlijk afspraken maken. Dat laatste blijkt erg belangrijk: bijsturing is alleen mogelijk als gemeenten, corporaties, huurders en andere stedelijke spelers nauw met elkaar samenwerken, zeggen alle deelnemers. De bevindingen en conclusies in dit verslag zijn dan ook nuttig voor alle partijen die hun huurwoningvoorraad betaalbaar willen houden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met: