Download

pdf, 0,9 MB

×

Download bestand

Samenvatting Rijksbegroting 2021

De belangrijkste maatregelen en beleidsvoornemens relevant voor stad en regio

De Nederlandse economie zit midden in een zware economische crisis. De economische situatie is dit jaar omgeslagen van hoogconjunctuur, met een historisch lage werkloosheid, tot een forse economische neergang. Vorige week werd de Miljoenennota gepresenteerd op Prinsjesdag. Welke belangrijkste maatregelen en beleidswijzigingen voor stad en regio sprongen er uit? In deze samenvatting bundelen we de meest opvallende maatregelen en beleidswijzigingen voor u, geordend naar de ministeries die het meest relevant zijn voor stad en regio. Ook is er aandacht voor het Nationaal Groeifonds, het herzien van de financiƫle verhoudingen en de ondersteuning van de economie.

cover-samenvatting-rijksbegroting-2021