Download

(pdf, 5,8 MB)

×

Download bestand

Een samenvatting van de publicatie kunt u hier (pdf) downloaden.

Click here for the English summary (pdf, 1,3 MB).


Samen naar een duurzame en leefbare wijk

Lessen van drie jaar experimenteren in kwetsbare wijken

Kunnen we de energietransitie benutten als hefboom om de leefbaarheid in kwetsbare wijken te verbeteren? Dit onderzochten Platform31, Nyenrode Business Universiteit en achttien gemeenten drie jaar lang in het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken. Eind 2021 is het programma afgerond. Nu moet de opgedane kennis haar weg vinden in de praktijk van andere gemeenten die wijkgericht met de energietransitie aan de slag gaan.

Na drie jaar experimenteren maken we in dit rapport de balans op. De belangrijkste conclusie is dat het heel goed mogelijk is om de energietransitie in kwetsbare wijken te verbinden met de aanpak van sociale opgaven, maar dat dit niet eenvoudig is. Toch is het heel hard nodig, omdat het verbinden van deze op het oog uiteenlopende opgaven tot een versneld bereik van verschillende doelen kan leiden. In de deelnemende wijken zijn waardevolle stappen gezet en belangrijke streetwise lessen geleerd. In deze publicatie bundelen we de oogst, zodat het Rijk, gemeenten, stedelijke en regionale samenwerkingspartners en vooral bewoners de vruchten kunnen plukken. De verduurzaming van onze wijken is immers nog in volle gang.

Experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken
In het Experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken onderzochten Platform31 en Nyenrode Business Universiteit, samen met achttien deelnemende gemeenten (en hun partners) en het Programma Aardgasvrije Wijken sinds eind 2018 hoe de energietransitie kon worden benut om de kwaliteit van leven in kwetsbare wijken te verbeteren. Het doel van het programma was om strategieën en oplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan integrale wijkverbetering, zodat dit uiteindelijk duurzame, leefbare en daarmee toekomstbestendige wijken oplevert. Het programma liep tot eind 2021.

Cover Samen naar een duurzame en leefbare wijk