Download

pdf, 2,2 MB

×

Download bestand

Revolverende fondsen bij gebiedstransformatie

Dit onderzoek brengt voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in beeld wat de mogelijke meerwaarde is van een nationaal revolverend fonds voor binnenstedelijke gebiedstransformaties. Daartoe stelden we de volgende onderzoeksvraag: Wat is de meerwaarde van een nationaal revolverend fonds om (voorinvesteringen bij) woningbouw op binnenstedelijke brownfields van de grond te krijgen? Om deze vraag te beantwoorden, brachten we in beeld wat de meerwaarde van een nationaal revolverend fonds kan zijn ten opzichte van bestaande lokale revolverende fondsen en analyseerden we brownfield gebiedstransformaties die momenteel in ontwikkeling zijn.

Eerst analyseerden we vier gebiedstransformaties: Rijnhuizen (Nieuwegein), Noorderhaven (Zutphen), Piushaven (Tilburg) en Waterfront (Harderwijk). Vervolgens analyseerden we de toegevoegde waarde van vier bestaande lokale revolverende fondsen voor gebiedstransformaties: Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijfslocaties (BOM), Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO), Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU) en Stadshavens ontwikkelingsfonds voor Innovatie en Economie (SOFIE). Tot slot brachten we in beeld wat de meerwaarde kan zijn van een nationaal revolverend fonds voor brownfield transformaties.

Het Rijk wil binnenstedelijke transformatie bevorderen om meer woningbouw te realiseren. Om die reden denkt ze na over een nationaal revolverend fonds voor gebiedstransformatie. Het rapport sluit af met vijf aanbevelingen.

cover-revolverende-fondsen-bij-gebiedstransformatie