Download

pdf, 7,6 MB

×

Download bestand

Renoveren in kwetsbare wijken

Aan de slag met aandacht voor huurders

Woningcorporaties werken de komende jaren hard aan het verduurzamen van hun bezit. Dit is geen gemakkelijke opgave. Zeker in wijken waar de leefbaarheid al onder druk staat. Daar gaat de fysieke opgave hand in hand met een sociale opgave. De uitdagingen die met dit alles samenhangen vragen om nieuwe aanpakken, die bijdragen aan een zo soepel mogelijk verloop van renovatietrajecten. Voor zowel de huurders als voor woningcorporaties. In het project ‘Renoveren met aandacht voor kwetsbare huurders’ verkennen en delen we verschillende aanpakken.

De uitkomsten van deze verkenning zijn interessant voor woningcorporaties die te maken hebben met kwetsbare huurders en zoekende zijn in de manier waarop ze deze huurders beter kunnen betrekken en ondersteunen tijdens het renovatieproces.

De inzichten zijn verkregen door onderzoek, online praktijkverhalen, een quick-scan onder 50 woningcorporaties, interviews bij 10 corporaties en de praktijkervaringen die zo’n 35 corporaties deelden bij de aan dit project verbonden leerkring.

De publicatie gaat achtereenvolgens in op:

  • opgaven in de wijk; hoe kun je kwetsbare groepen daarbij betrekken; de visie van corporaties op deze opgaven.
  • hoe geven woningcorporaties renovatietrajecten vorm; welke keuzes maken zij daarbij en wat zijn de ontwikkelingen daarin?
  • samenwerking met aannemers; de rol van bewonersbegeleiding tijdens renovatietrajecten; de interactie met het netwerk van maatschappelijke organisaties als zorg en welzijn, politie, et cetera. in die wijk (van het informeren en raadplegen van die organisaties tot en met het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak)
  • hoe kun je huurders tijdens het renovatieproces bereiken en betrekken? Aan de orde komen onder meer: hoe kun je de communicatie- en participatiestrategie afstemmen op kwetsbare huurders? Hoe krijg je ze in beeld, hoe bereik je ze, hoe voorkom je extra stress en weerstand in tijdens het renovatieproces?