Meer informatie

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Verstedelijking en gebiedsontwikkeling

U kunt het supplement (pdf) bestellen tegen betaling van €199,- voor partners (€299,- voor niet-partners) excl. 21% btw via Platform31. U ontvangt het digitale pdf-bestand en de factuur.

Op dezelfde leest

Op dezelfde leest is een leergang over het opstellen van bestemmingsplannen. De leergang behandelt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar en in het bestemmingsplan.

Deelnemers abonneren zich op een handig en overzichtelijk naslagwerk (supplementen), dat twee keer per jaar uitkomt. Een supplement behandelt een actueel thema dat invloed heeft op het bestemmingsplan.

Losse afname van de studiemiddagen en supplementen is ook mogelijk. Lidmaatschap van de leergang betekent dat u op de hoogte blijft van actuele onderwerpen die in de praktijk bij het opstellen van bestemmingsplannen relevant is.

Meer informatie en aanmelden:

Relatie tussen omgevingsplan en omgevingsvisie

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan V

Onder de Omgevingswet zijn het omgevingsplan en de omgevingsvisie twee centrale instrumenten voor gemeenten. Dit supplement van Op dezelfde leest behandelt de onderlinge relatie tussen deze twee instrumenten. Het gaat vooral over inhoudelijke ‘eisen’ die aan beide instrumenten worden gesteld en de mogelijkheden dit op elkaar af te stemmen. De relatie met de andere kerninstrumenten uit de Omgevingswet krijgt daarbij ook enige aandacht. Dit is ook van belang om de nieuwe rol en het handelen van gemeenten en uitvoeringsdiensten onder de Omgevingswet goed in beeld te krijgen.

Omgevingsvisie voor een omgevingsplan

Veel gemeenten stellen zich ter voorbereiding op de Omgevingswet als eerste tot taak om een omgevingsvisie vast te gaan stellen. De gedachte daarbij is dat er zonder visie ook geen omgevingsplan kan worden vastgesteld. Een goede omgevingsvisie bevat een gebiedsgerichte inhoudelijke visie op de fysieke leefomgeving en op de integratie van beleidsdoelen. Ook zal het zich moeten uitspreken over de rol die de gemeente voor zichzelf en anderen ziet ten aanzien van de uitgesproken ambities en waarden. De wijze van reguleren wordt uiteindelijk bepaald in het omgevingsplan. Zonder inzicht op de rol en uitvoering (regulering, financiële middelen of andere sturingsmogelijkheden) is de betekenis van een visie beperkt.

Geen strakke scheidslijn

Vanuit bovenstaande optiek staan omgevingsvisie en omgevingsplan dus niet los van elkaar, net zo min als programma’s (en beleid) hiervan los kunnen worden gezien. De scheidslijn tussen deze instrumenten in de Omgevingswet is overigens niet zo strak gemaakt. Het gevaar van overlapping ligt daarbij op de loer. Denk hierbij aan het opnemen van omgevingswaarden of na te streven kwaliteiten, eventueel in de sfeer van (open) normen. Een overlap zal met name ontstaan als er op voorhand niet is nagedacht over de rol en het karakter van het Omgevingsplan ten opzichte van de Omgevingsvisie. De keuze voor opname in het een visie of het plan of beide (maar dan complementair) moet in ieder geval bewust worden gemaakt. Het karakter en afbakening van de mogelijkheden van het omgevingsplan zijn hierbij van belang.

ODL