Download

pdf, 0,6MB

×

Download bestand

Meer informatie

Relatie gemeente en huisvesters

Afspraken maken over het effectief exploiteren, ontwikkelen en beheren van huisvestinglocaties

De aanloop naar een huisvestingsproject voor arbeidsmigranten is vaak lang en taai. Huisvesters zijn doorgaans jaren in gesprek met gemeenten voordat vergunningen worden verleend. Gemeenten bevinden zich in een spagaat waarin ze de huisvesting graag overlaten aan de vrije markt, maar tegelijk merken dat zij hierin actievere rol moeten nemen. Marktpartijen hebben anderzijds de overheid hard nodig om locaties aan te wijzen waarvoor zij initiatieven mogen indienen. Het is daarom van belang dat de gemeente en marktpartijen samenwerken. Welke rol kunnen gemeenten innemen richting de markt? En welke afspraken over exploiteren, ontwikkelen en beheren van huisvestingslocaties zijn verstandig om te maken? Deze factsheet biedt handvaten voor het verbeteren en onderhouden van de relatie tussen gemeente en huisvesters.

Onderwerpen die in deze factsheet aan bod komen:

  • Afspraken die je als gemeente met een huisvester over een logieslocaties kunt maken en vastleggen in een overeenkomst
  • Afspraken die Kafra Housing maakt met gemeenten
  • Het belang van het verdiepen in de track record van een huisvester
  • De rol van de gemeente en van de provincie
  • Tips voor het onderhouden en verbeteren van de relatie tussen de gemeente en huisvesters
  • Het belang van de doorstroom van short stay naar long stay
  • Casus | Elsenbosch Naaldwijk, Homeflex

Te verschijnen factsheets

Binnenkort verschijnen de volgende factsheets:

  • Samenwerking tussen overheden

Platform31 houdt zich bezig met de huisvesting van arbeidsmigranten in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de provincie Zuid-Holland. In onze leerkringen en verkenningen komen ministeries, provincies, gemeenten, huisvesters, uitzenders en arbeidsmigranten zelf aan het woord. Op deze pagina delen we onze kennis met u.

Eerder verscheen ook: