Download

pdf, 0,5 MB

×

Download bestand

Meer informatie

Regionale samenwerking

Hoe werk je als overheden samen voor de huisvesting van arbeidsmigranten?

Huisvesting van arbeidsmigranten is altijd een bovenlokaal vraagstuk. Arbeidsmigranten vestigen zich vaak in andere gemeenten dan zij werkzaam zijn. Hierdoor krijgen sommige gemeenten met problematiek te maken rond huisvesting en leefbaarheid, terwijl zij geen economisch profijt hebben. Deze gemeenten hebben vaak geen beleid ingericht om de huisvestingsvraag van deze doelgroep op te vangen. Worden de lasten te groot, dan wordt wel ingezet op meer handhaving op leefbaarheid en ongewenst woongedrag. Andersom zijn er gemeenten die vooral de economische lusten van arbeidsmigranten ondervinden als goedkope krachten voor hun lokale ondernemers. Dit zijn echter soms ook de gemeenten die ontkennen dat huisvesting van arbeidsmigranten een probleem is. Regelmatig spelen deze tegengestelde belangen tussen buurgemeenten. Daarom is regionale afstemming over visie en beleid essentieel om te komen tot meer huisvesting voor arbeidsmigranten.
Deze factsheet biedt handvatten voor het bouwen aan regionale samenwerking.

Onderwerpen die in deze factsheet aan bod komen:

  • Vier redenen om samen te werken in de regio
  • Samenwerken als één overheid
  • De rol van de provincie
  • Advies aanjaagteam over regionale samenwerking in huisvesting
  • Casus | Actief stimuleren in Noord-Brabant

Meer info

Platform31 houdt zich bezig met de huisvesting van arbeidsmigranten in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de provincie Zuid-Holland. In onze leerkringen en verkenningen komen ministeries, provincies, gemeenten, huisvesters, uitzenders en arbeidsmigranten zelf aan het woord. Op deze pagina delen we onze kennis met u.

Eerder verscheen ook: