Regionaal organiseren

Download

×

Download bestand

Regionaal organiseren

Uitvoering geven aan een nieuwe werkelijkheid


Werken in netwerken is dé opgave voor deze tijd en daarmee onvermijdelijk. Samenwerken op regionale schaal is noodzaak. Dat betekent voor veel partijen dat zij op een andere manier moeten gaan werken. Opgavegericht schakelen tussen schalen. Projecten en programma’s uitvoeren op de bewezen effectieve manier is niet meer genoeg. Bij ieder project en bij iedere beleidsopgave moet gekeken worden welk doel gediend wordt. Wat de opgave voor de gemeente is. Op welke schaal de opgave opgepakt moet worden en welke andere gemeenten, maatschappelijke en commerciële partijen en bewoners betrokken moeten worden. Van daaruit moet de gemeente haar rol bepalen.

Deze publicatie beschrijft de maatschappelijke ontwikkelingen die noodzaken tot een nieuwe werkwijze. Daarbij geeft deze publicatie concrete aanknopingspunten voor bestuurders, raadsleden en professionals om hun rol te kunnen pakken. Tot slot worden de voor- en nadelen van verschillende organisatievormen voor regionale netwerken beschreven.

Deze publicatie is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Platform31 en de VNG en het G32 stedennetwerk, het Forum Stedelijke Regio’s en het Platform Regionale Samenwerking.
contact


Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met: