Download

pdf, 2,1 MB

×

Download bestand

Quickscan Analyse gemeentelijke coalitieakkoorden 2022

Deze quickscan is een korte eerste scan van de 116 collegeakkoorden die beschikbaar waren op 30 mei 2022. Het zijn eerste indrukken en een proeve van de mogelijkheden om met tekstanalyse en vergelijking met kenmerken van gemeenten meer begrip te krijgen van de plannen van de nieuw gevormde colleges. Tijdens de zomer – wanneer het gros van de 333 coalitieakkoorden geopenbaard is – werken wij aan een eindrapport waarin wij meer duiding geven bij de verschillende thema’s. De verwachting is deze in september 2022 op te leveren.

Platform31 analyseerde in opdracht van de VNG welke belangrijke thema’s aan de orde komen in de nieuwe coalitieakkoorden. Welke verschuivingen in de prioriteiten voor de nieuwe bestuursperiode zijn zichtbaar vergeleken met de bestuursperiode 2018 – 2022? In deze eerste verkenning keken we specifiek naar de kernthema’s ‘bestuur’, ‘financiën’ en ‘sociaal’. Daarnaast geven wij een sneak preview op de thema’s ‘duurzaamheid’ en ‘wonen’.

Op basis van een eerste verkenning vallen direct een aantal zaken op. Allereerst lezen we dat er in veel gemeenten veel tegelijk op hen afkomt, en het een grote uitdaging vormt om dit alles gelijktijdig te behapstukken. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zijn de meeste gemeenten zich ervan bewust dat regionale samenwerking en een integrale aanpak essentieel zijn.

cover-quickscan-analyse-gemeentelijke-coalitieakkoorden-2022-k