Quick-wins en het bestemmingsplan

Leergang Op dezelfde leest - supplement 1 - 2014


Volgens de planning treedt in 2018 de Omgevingswet in werking. Tot die tijd vinden er al wijzigingen plaats, de zogenaamde quick-wins. De quick-wins treden al in werking voordat de Omgevingswet in werking treedt en anticiperen daarmee op de Omgevingswet. Doel is een versnelling van ruimtelijke planprocessen.

Vier belangrijke punten komen in het Op Dezelfde Leest supplement aan de orde:

  • de verruiming van de planologische afwijkingsmogelijkheden van het bestemmingsplan;
  • de verruiming van het omgevingsvergunningsvrije bouwen;
  • de verruiming in het tijdelijk vergunnen;
  • de nieuwe mogelijkheden voor mantelzorg.

Het supplement (PDF) is te bestellen tegen betaling van €199,- excl. 21% BTW via Platform31. U ontvangt het digitale PDF bestand en de factuur door een mail te sturen aan willem.heesen@platform31.nl o.v.v. ODL supplement 2014-1.

Op Dezelfde Leest

Op Dezelfde Leest is een leergang over het opstellen van bestemmingsplannen. De leergang behandelt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar en in het bestemmingsplan.

Deelnemers abonneren zich op een handig en overzichtelijk naslagwerk (supplementen), dat twee keer per jaar uitkomt. Een supplement behandelt een actueel thema dat invloed heeft op het bestemmingsplan.

meer informatie

Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met:

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Verstedelijking en gebiedsontwikkeling