Download

Pdf, 2,3 Mb

×

Download bestand

Pilot Verlichte regels winkelgebieden

Eindrapportage

Auteurs Hanneke van Rooijen, Arjan Raatgever (Platform31) en Remko Bak, Jaap Kaai (Expertteam Winkelgebieden)

De pilot Verlichte regels winkelgebieden startte gelijktijdig met de landelijke Retailagenda (gelanceerd maart 2015). De Retailagenda is een breed gedragen publiek-privaat initiatief om de toekomstbestendigheid van de detailhandelssector en de plekken waar deze gevestigd is (met name binnensteden) te vergroten. Specifiek in winkelgebieden (en in de bredere detailhandels- en horecabranche) is een opeenstapeling van goedbedoelde regels steeds meer een obstakel voor succesvol ondernemerschap geworden, zo was de veronderstelling waarmee de pilot startte. Daarbij, zo was de gedachte, gaat het dus niet om een of enkele specifieke regels, maar om de complete verzameling van wet- en regelgeving die op ondernemers worden uitgeoefend.

In de twaalf kernwinkelgebieden (Alkmaar, Ede, Goes, Helmond, Leidschendam-Voorburg, Midden-Drenthe (Beilen), Oss, Roosendaal, Rotterdam, Sluis, Zeist en Zwolle) die deelnamen aan de pilot is getracht om een nieuwe set (gebieds)regels op te bouwen vanuit een fictieve nulsituatie: als we in dit winkelgebied (nog) helemaal geen regels zouden hebben, welke regels vinden we dan minimaal nodig? Deze hypothese hebben de pilotdeelnemers onder begeleiding van Platform31 en het Expertteam Winkelgebieden in de praktijk getoetst, via het creëren van een experimentomgeving met deelname van lokale stakeholders. Deze eindpublicatie biedt inzicht in het verloop en resultaten van de pilot Verlichte regels winkelgebieden.

Pilot verlichte regels winkelgebieden cover