Nieuwe perspectieven voor publieke ruimten

Publieke ruimte in de wijk verbeteren met hulp van burgers

Gemeenten besteden veel aandacht aan het verbeteren van hun centrumlocaties. Daardoor blijven er minder middelen over voor pleinen en parken in gewone woonwijken. Daar komt de leefbaarheid onder druk te staan. Platform31 onderzocht hoe de gewone publieke ruimte in een tijd van economische schaarste kan verbeteren. Dat blijkt snel, slim en goedkoop te kunnen, vaak met relatief eenvoudige ingrepen. De oplossing ligt in kleinschalige, doelgerichte interventies, met een grote inbreng van bewoners.

Kleinschalige private initiatieven maken het verschil

Kleinschalige private initiatieven kunnen volgens de publicatie een belangrijk verschil maken, in tijden van een zich terugtrekkende overheid. Voorbeelden zijn de opgeknapte plantsoenen in De Kleine Wereld in Amsterdam-Noord, het door bewoners van de Almeerse buurt Hoekwierde zelf beheerde bos, een opgeknapte oude boomgaard in Apeldoorn en de eigen ‘landschapsarchitectuur’ van de bewoners van Schoonenburg in Ede.

Publicatie is handreiking aan bestuurders, professionals en bewoners

‘Nieuwe perspectieven voor publieke ruimten’ is een handleiding voor bestuurders, professionals en bewoners die betrokken zijn bij het verbeteren van gewone publieke ruimten in woonwijken. Lezers verkrijgen snelle informatie over de aspecten die ertoe doen bij het verbeteren van publieke ruimten. De publicatie bestaat uit de 4 delen ‘locaties’, ‘disciplines’, ‘leerzaam’ en ‘conclusies’, en werd mede geschreven door Atelier Kempe Thill.

Meer informatie

Radboud Engbersen of Hanneke Schreuders

Uitgave: 12-12-2012
Omvang: 145 pagina’s
Prijs: gratis

Drie redenen om deze publicatie te lezen

Medeauteur Radboud Engbersen geeft drie redenen om de publicatie te lezen:
• U leert op een nieuwe manier naar publieke ruimten kijken;
• De publicatie biedt een schat aan concrete voorbeelden;
• U krijgt zin om naar buiten te gaan en een plein, plantsoen of parkje onder handen te nemen.