Cover particuliere huursector in nederland

Download

×

Download bestand


Particuliere huursector in Nederland: Kansen voor groei

Slechts negen procent van de Nederlandse woningvoorraad is een particuliere huurwoning, veel minder dan de landen om ons heen. Zo hebben Frankrijk en België ongeveer 25 procent particuliere huurwoningen en Duitsland zelfs 50 procent. Nederland bezet een uitzonderingspositie in West-Europa. Volgens de literatuur is het geringe aandeel particuliere huurwoningen een belangrijke oorzaak voor een woningmarkt die uit balans is. Dit in combinatie met een groeiende vraag naar huurwoningen tussen de 680 en 1.000 euro was voor Platform31 de motivatie om een studie uit te laten voeren naar het functioneren van de weinig bekende particuliere huursector in Nederland. Daarbij is onderzocht welke kansen er liggen om deze sector te vergroten.

Vlot trekken woningmarkt

Een verschil met de afgelopen decennia is in onze ogen dat een deel van de oplossing om de woningmarkt vlot te trekken, in de particuliere huursector zit. Dat rechtvaardigt de aandacht van Platform31 om het functioneren van de particuliere huursector en de kansen voor het vergroten van de sector te onderzoeken.

Aan welke knoppen draaien?

Belangrijke knoppen om aan te draaien (door verschillende actoren) zijn:

  • het verbeteren van de faciliterende rol van de overheid,
  • aanbodstimulering
  • het wegnemen van belemmeringen om (meer) te investeren,
  • het selectiever inzetten van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) en
  • het verbeteren van het imago van verhuurders.

Dit wordt in dit rapport uitgewerkt. Of draaien aan deze knoppen ook werkt, is een zoektocht en moet de praktijk uitwijzen. Platform31 wil deze zoektocht graag samen met u versnellen met toegepast onderzoek, praktijkexperimenten en lokale voorbeeldprojecten. Dit afstudeeronderzoek is hier een opmaat voor.


Platform31 en particuliere huur

Slechts negen procent van de woningvoorraad is een particuliere huurwoning. Platform31 werkt aan verschillende projecten om de werking van de woningmarkt te verbeteren. Eén manier is een grotere particuliere huurmarkt.

  • Rapport Kansen voor particuliere huur in Nederland, overhandigd aan minister Blok, met vier aanbevelingen. Klik hier voor het rapport.
  • Rapport Particuliere huursector in Nederland; kansen voor groei, rapport van Jan van Deursen n.a.v. zijn stage bij Platform31. Klik hier voor het rapport.