cover Aanpak overlast en verloedering in nieuw perspectief

Download

×

Download bestand


Aanpak overlast en verloedering in nieuw perspectief

Auteurs: Henk Jan Bierling, Annemiek Lucas, Pieter Tops

Platform31 en Pieter Tops hebben in opdracht van het ministerie van BZK een advies opgesteld over de strategische samenwerking tussen gemeente, politie en corporatie als het gaat om de aanpak van overlast en verloedering in wijken en buurten. De actuele praktijk in Ede, Tilburg en Rotterdam staat hierin centraal. Doel van het advies is om de meer ‘zachte’ succesfactoren van strategische samenwerking in beeld te brengen en dienen als handreiking voor de partijen in andere steden. Ook is, samen met de drie steden, geagendeerd welke doorontwikkeling nodig is om gezamenlijk meer resultaat te boeken in wijken in de aanpak van overlast en verloedering.

Naast de adviezen voor doorontwikkeling van de samenwerking tussen gemeente, politie en corporatie op overlast en verloedering geeft het rapport ook inzicht in een aantal succesfactoren die bijdragen aan een stevige strategische samenwerking. Zoals een gedeeld moreel beeld over de problematiek en aanpak en een goede verbinding tussen strategisch en operationeel niveau.