Download

pdf, 0,9 MB

×

Download bestand

Meer informatie

Opschalingsbewust denken en doen

Gespreksstarter handvatten opschalingsbewust handelen energietransitie

Het woord ‘opschaling’ wordt veel gebruikt en wordt makkelijk in de mond genomen. In de context van de energietransitie en binnen het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) zijn inmiddels in enkele tientallen wijken proeftuinen gestart. Ons land telt meer dan 13.000 wijken en buurten, en is tegelijk ook meer dan alleen maar een verzameling van die wijken. Kortom, het is nodig om een beeld te vormen wat opschaling nu precies inhoudt en hoe we die voor elkaar krijgen richting een aardgasvrije gebouwde omgeving.

Platform31 werkt sinds 2020 samen met het Programma Aardgasvrije Wijken om een beter beeld te krijgen wat er allemaal komt kijken bij die opschaling. Een voornaam aandachtspunt is daarbij hoe tijdig bewustzijn over de noodzaak van opschaling invloed kan hebben op hoe je ook de eerste stappen uitvoert.

Deze publicatie is, samen met een podcast die is gepubliceerd op de PAW-site een tussenpunt in dit proces. In 2022 zullen de inzichten over dit thema stapsgewijs verder worden besproken, verrijkt en verdiept met steeds meer professionals die bij de energietransitie betrokken zijn. Hierdoor zal de gezamenlijke reis naar het einddoel, een aardgasvrije gebouwde omgeving in heel Nederland, steeds soepeler verlopen.

Hoofddoel van de publicatie is om handvatten aan te reiken die de gesprekken hierover mogelijk maken. De handvatten in – deze versie van – de publicatie zijn dus met nadruk bedoeld als gespreksstarter, niet als eindpunt. Deze handvatten zijn de afgelopen maanden naar boven gekomen als de meest relevante om nu te delen. Dit om verdere gesprekken met meer professionals binnen de energietransitie van een voldoende basis te voorzien. Die gesprekken zijn deel van het benodigde (leer)proces.