Naar een verbetering van de onderwijskwaliteit in de stad

Hoe kunnen gemeenten bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs in de stad? Dat is de centrale vraag van het Nicis-rapport ‘Naar een verbetering van de onderwijs-kwaliteit in de stad’. Formeel mogen gemeenten zich niet met de inhoud van onderwijs bemoeien. Het rapport verkent op welke manieren gemeenten wel invloed kunnen uitoefenen.

Rapport schetst knelpunten, verbeterpunten en kwaliteitsstrategieën

Het onderzoek schetst de voornaamste knelpunten die de kwaliteit van onderwijs negatief beïnvloeden, draagt verbetermogelijkheden aan, en formuleert een drietal kwaliteitsstrategieën om die mogelijkheden te benutten. Het rapport is gebaseerd op deskresearch en interviews met beleidsmakers, bestuurders en onderwijsprofessionals.