Download

pdf, 2,3 MB

×

Download bestand

Omgevingswet en circulaire economie

Een inspiratiesheet voor gemeenten over de verbinding tussen Omgevingswet, economie en circulariteit

Het is de week van de Circulaire Economie. In deze week staat de ambitie van Nederland om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben centraal. Een doel dat naast het duurzaamheidsbeleid, ook het ruimtelijke en economische beleid van gemeenten raakt. Circulaire economie raakt ook aan de nieuwe Omgevingswet die in 2022 wordt ingevoerd. Denk aan regelgeving voor bedrijventerreinen, eisen aan ruimtelijke initiatieven en deelmobiliteit. Hoe kan de Omgevingswet met haar kerninstrumenten bijdragen aan het verbinden van circulariteit, economie en omgevingsbeleid, zodat ‘groene groei’ dichterbij komt?

Het benutten van de Omgevingswet voor het streven naar een circulaire economie, vraagt samenwerking tussen beleidsmedewerkers op de terreinen economie, duurzaamheid en ruimte. Aan de hand van een inventarisatie binnen de ambtelijke themagroep Omgevingswet van de G40 heeft Platform31 onderzocht welke verbindingen kansrijk zijn. Eind november 2020 heeft Platform31 een verbindingsbijeenkomst georganiseerd voor gemeentelijke beleidsmedewerkers Duurzaamheid, Circulaire Economie en Omgevingswet/Ruimtelijke Ordening. Binnen deze bijeenkomst gingen de deelnemers aan de slag met het leggen van verbindingen tussen de afdelingen. Lessen, tips en ervaringen zijn verzameld in de inspiratiesheet over de verbinding tussen Omgevingswet, economie en circulariteit, deze is hiernaast te downloaden.

Alvast een tipje van de sluier; in de inspiratiesheet komen voorbeelden langs van gemeenten waar de verbinding wordt gelegd tussen de thema’s. Vier tips staan centraal voor een succesvolle verbinding van circulaire economie en de Omgevingswet:

  1. Zie het omgevingsvisieproces als kans om circulaire en economische doelen te bundelen
  2. Stimuleer circulariteit met het omgevingsprogramma en het omgevingsplan
  3. Betrek ondernemers(netwerken) om tot effectief en gedragen beleid te komen
  4. Geef het goede voorbeeld door te pionieren in eigen ruimtelijk economische activiteiten
cover-omgevingswet-en-circulaire-economie